0261874-601, FAX 0261 874-798 contact@consiliullocalfoieni.ro

447135 Foieni nr 469 jud Satu Mare, ROMANIA

  • Moto-ul nostru

    "Tradiţie, credibilitate, oportunităţi de afaceri pentru investitorii străini şi autohtoni"

COMUNA FOIENI

PRIMARIA

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa Consiliului de bună funcţionare a acesteia. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate, precum si în justiţie.

Read More

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local este o autoritate a administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia comunei, sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Read More

FORMULARE

În această secţiune sunt cuprinse formulare pentru diverse situaţii, pe care oricine le poate folosi. Formularele sunt pentru cazurile în care fie doriţi să cereţi informaţii oficiale, fie vreţi să depuneţi o sesizare sau o plângere, fie să faceţi o scrisoare deschisă câtre autoritate.

Read More