Primăria Foieni Pagina oficială a primăriei Foieni

Istoria comunei Foieni

Urmele din epoca bronzului dovedesc că teritoriul comunei a fost locuit încă din antichitate. Numele localității Feen , apare în documentele medievale în 1325, alte mențiuni bibliografice indică anul 1410. În anul 1658 aşezarea a fost distrusă de tătari. Între anii 1687-1711 comuna a fost distrusă şi părăsită a doua oară. În anul 1720, comuna a fost populată cu colonişti din Germania, din jurul oraşului Ulm, din ţinuturile Wurtenbergului cu meşteşugari şi agricultori. Datorită hârniciei specifice acestei etnii comuna a cunoscut o dezvoltare accentuată. În anul 1862 un incendiu a afectat jumătate din localitate, în amintirea acestui eveniment s-a redicat o capelă situată la limita incendiului închinată lui FLORIAN. Mersul ascendent a vieții social-economice a localității a fost brusc stopat de evenimentul din anul 1945, când după al II-lea Război Mondial au fost deportați 315 persoane în U.R.S.S. în tabere de muncă și mulți dintre ei nu au mai văzut familia.

Așezarea comunei

Teritoriul administrativ Foieni are în componenţa un singur sat. Este situat în partea de vest a judeţului la o distanţă de 40 km de Satu Mare şi la 6 km de Carei şi are o suprafaţă de 4 044.83ha. Se învecinează cu Ungaria (vest), municipiul Carei ( est) comuna Ciumesti ( sud) şi comuna Urziceni (nord). Drumul județean DJ196B traversează localitatea pe o lungime de 2,30 km, partea carosabilă are două benzi de circulaţie imbrăcăminte asfaltică în stare bună, precum şi drumul comunal DC 47 spre Urziceni. Localitatea face parte din categoria satelor medii cu o populaţie de 1837 locuitori.

Generic placeholder image

Biserica Sfântul arhanghel Mihail

Generic placeholder image

Casa traditionala in stil german

Generic placeholder image

Interior casa traditionala in stil german


Populația

Conform recensământului din 2011, comuna are 1837 de locuitori, repartizați astfel:

Etnia
Nationalități Numărul Procentul
Român 70 3,81
Maghiar 1267 68,97
Rom 104 5,66
German 389 21,17
Ucrainean 1 0,054
Nedeclarată 6 0,32
Religia
Apartanenţa religioasă Numarul Procentul
Ortodoxă 43 2,34
Romano catolică 1718 93,52
Greco catolică 29 1,57
Reformată 38 2,06
Adventistă de ziua a şaptea 1 0,054
Martorii lui Iehova 1 0,054
Alte religii 5 0,27
Nedeclarată 2 0,1

Limba vorbită în comună este limba maghiară. Numărul locuitorilor începând cu anii 2000 se stagnează, care inainte a fost în scădere an de an.


Instituțiile

Generic placeholder image

Biserica romano-catolică, monument istoric, din anul 1785

Generic placeholder image

Căminul cultural, care adăposteşte şi biblioteca comunală

Generic placeholder image

Primăria și Consiliul local al comunei

Generic placeholder image

Şcoala generală cu 8 clase. Aici învaţă 130 de elevi.

Generic placeholder image

Grădiniţa de copii: numărul copiilor in grădiniţă este de 80, cu program normal iarna şi program prelungit vara. Copiilor li se asigură şi o masa caldă.

Generic placeholder image

Cabinet medical de familie, cu 2 medici și 2 asistente. La etaj se află expoziția pictorului Ștefan Gnandt, născut în comună.

Generic placeholder image

Cabinetul stomatologic, cu un medic

Generic placeholder image

Sală de sport, pentru diferite activităţi sportive


Economia

În comună prima societate comercială înfinţată era CONSUMCOOP FOIENI
Adresa: nr.85, 447135 Foieni, judeţul Satu Mare, România
Telefon: 004-0261-874606
Domeniul de activitate:
comerţ şi desfacerea mărfurilor alimentare şi industriale
prestări de servicii în diferite domenii.

Viaţa economică a luat naştere după venirea unui investitor german, care a început primii paşi cu construirea unei fabrici de mobilă tapiţată POLIPOL MOBILA. Investiţia finală va avea o valoare aproximativă de 30.000.000 EUR pe o suprafaţă de 40.000 m² din care în prezent sunt terminate patru hale cu o suprafaţă totala de 40.000 m², cu 700 de angajaţi.
Adresa: nr.631, 447135 Foieni, judeţul Satu Mare, România
Telefon: 004-0261-807600
Domeniul de activitate:
Confecţionarea mobilă tapiţată.

Generic placeholder image
Generic placeholder image

Consiliul Local al comunei a dat în concesiune pe termen lung, 30 Ha de teren agricol la un investitor francez (AFINE AGRICOLA ASSOCIATED), pentru a cultiva afine.

Pe lângă faptul că investitorii străini au dat ritm vieţii economice a comunei, mai funcţionează şi ateliere de mici meşteşugari: lăcătuşerie, tâmplărie, tinichigerie auto, atelier de reparaţii auto, vopsitori si zugravi.


Agricultură

In momentul de fața ramurile de baza a economiei in comuna Foieni sunt agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea produselor agricole și animaliere. Pe lângă asociațiile agricole, mulți agricultori încearcă să muncească pământul prin propria forță.

Clasificarea terenurilor agricole:

 • 1540 hectare de teren arabil
 • 96 hectare de fânețe
 • 92 hectare de vie
 • 97 hectare de livadă
 • 538 de hectare de pășune

Unitățile agricole din incinta comunei:

ASOCIATIA AGRICOLA AGROFIENI S.A. FOIENI
Adresa: nr.434, 447135 Foieni, judetul Satu Mare, Romania
Telefon:004-0261-874615
Domeniul de activitate:

 • Arendarea și cultivarea terenurilor agricole (1000 hectare) cu mașini agricole proprii
 • Creșterea animalelor (400 capete bovine, 500 capete porcine)
 • Prelucrarea parțială a produselor agricole și animaliere:
  • Moară de cereale
  • Brutărie
  • Desfacerea produselor agricole și produselor agroalimentare finite
  • Ateliere de prestări servicii diverse

Generic placeholder image

S.C. AGROMEC S.A. FOIENI
Adresa: nr.444, 447135 Foieni, judetul Satu Mare, Romania
Telefon: 004-0261-874611
Domeniul de activitate:

 • Arendarea si cultivarea terenurilor agricole (400 hectare) cu masini agricole proprii
 • Prestări servicii agricole
 • Repararea mașinilor și utilajelor agricole
 • Desfacerea produselor agricole

Generic placeholder image

Cultura locală

Activitatea culturală: un cor de tineret, care însoțeste liturghia la biserica romano-catolică, o echipă de dansuri populare și o echipă de tineri majorete care prezint comuna in țara și străinătate.

Pe lângă aceste activități culturale, locuitorii comunei și în prezent îngrijesc obiceiurile și tradițiile. Dintre aceste tradiții ne prezentăm câteva, ca să facem chef pentru cititorii acestor rânduri să viziteze comuna noastră dacă se află în zona apropiată:

 • Concurs de vinuri (luna februarie)
 • Balul mascațiilor (luna februarie - martie)
 • Ziua comunei (sfârșitul lunii iunie)
 • Ziua eqvestră (luna august sau septembrie)
 • Balul strugurilor (luna septembrie sau octombrie)
 • Hramul bisericii (luna septembrie)