-----------------------------------------------------------------------------

ANUNT AMBROSIA.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------

"Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare" cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, a creșterii transparenței în procesului decizional, precum și îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

    Scopul cercetării pe bază de CHESTIONAR la nivelul județului Satu Mare îl reprezintă cunoașterea unor aspecte legate de fenomenul corupției - magnitudinea fenomenului, practici și măsuri de prevenire și combatere în rândul cetățenilor din Județul Satu Mare.

ACCESATI LINKUL CHESTIONARULUI

 Altele:

ANUNT - IN ATENTIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA FOIENI 

(actualizat 20.06.2024)