Investiţii în derulare

1. Modernizare drum comunal DC 47 și lucrări de artă (podețe, rigole carosabile, șanțuri pereate, trotuare) pe străzi de interes local din localitatea Foieni
2. Actualizarea Planului Urbanistic General

(Actualizat 2022.10.13)